Biesiada Śledziowa

Honorowe „Matjasy”

 

…bo bez śledzia żyć się nie da!

Honorując tą starą tradycję i mając na względzie fakt, iż królem solonego śledzia jest matjas,

„Oberża pod Turbotem”, pod patronatem Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni,

organizuje coroczną „Biesiadę Śledziową”,

na której honor konsumpcji pierwszego w danym roku matjasa oraz tytuł

„Honorowego Matjasa”

otrzymuje osoba zasłużona dla polskiego rybołówstwa.

Warto wspomnieć, że w dawnych czasach pierwszą beczkę matjasa w danym roku dostarczano na holenderski dwór królewski. W Polsce króla już nie ma, ale jest za to dwór sympatyków „Oberża pod Turbotem” i on taką pierwszą beczkę w Polsce otrzymuje.

Dotychczas „Honorowe Matjasy” otrzymali:

 • Włodzimierz Kłosiński (2005r.)
 • Tomasz Linkowski (2006r.)
 • Wiesław Kamiński (2007r.)
 • Zbigniew Karnicki (2008r.)
 • Kazimierz Plocke (2009r.)
 • Mieczysław Struk (2010r.)
 • Jerzy Latanowicz (2011r.)
 • Adam Sotkowski (2012r.)
 • Stanisław Mroziński (2013r.)
 • Tomasz Kamiński (2014r.)
 • Józef Baj (2015r.)
 • Maciej Krzeptowski (2016r.)
 • Ryszard Groenwald (2017r.)
 • Facebook